Werstappen Niderlandlaryň Gran-prisinde ýeňiji bolup, “Formula-1-iň” rekordyny gaýtalady

  • 28.08.2023 11:56
  • 3557
Werstappen Niderlandlaryň Gran-prisinde ýeňiji bolup, “Formula-1-iň” rekordyny gaýtalady

“Red Bull” toparynyň sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1-iň” Niderlandlaryň Gran-prisi tapgyrynyň ýeňijisi boldy. “Zandwort” awtodromynda geçirilen ýaryşda gollandiýaly birinji orny garşydaşlaryna bermedi.

Werstappeniň görkezen netijesi 1 sagat 20 minut 915 sekunt boldy. Onuň yzyndan pellehana “Aston Martinden” ispaniýaly Fernando Alonso geldi. Üçünji orny “Alpinde” çykyş edýän fransiýaly Pýer Gasli eýeledi.
Dünýäniň ýedi gezek çempiony Lýuis Hemilton ýaryşy altynjy orunda tamamlady.
Şeýlelik bilen, Werstappen öz üstünliginiň netijesinde tapgyrlarda gazanan yzygiderli ýeňişleriniň sany boýunça “Formula-1-iň” rekordyny gaýtalady. Indi onuň hasabynda yzygider dokuz ýeňiş bar. Öň, şeýle üstünlige diňe germaniýaly Sebastýan Fettel ýetipdi. Onuň rekordy 2013-nji ýyldan bäri saklandy. 


düýn 08:40
8408

«Zrinski» Konferensiýalar ligasynyň rekordyny goýdy

Konferensiýalar ligasynyň birinji tapgyryndaky oýunda Bosniýanyň «Zrinski» topary Niderlandlaryň «AZ» toparyny 4:3 hasabynda ýeňdi. Arakesmeden öň niderlandlylar 3:0 hasabynda üstün gelýärdiler. Ikinji ýarymda...

26.09.2023 10:43
7666

«Real» — sosial ulgamlarda 500 million abunaçy toplan ilkinji sport kluby

Madridiň «Realy» sosial torlardaky özüniň akkauntlarynyň hemmesinde abunaçylarynyň sany 500 million-a ýetdi. Blinkfire salgylanýan «Realyň» metbugat gullugynyň habar bermegine görä, ol dünýäniň sosial ulgamlarynda...

26.09.2023 10:25
6917

Efiopiýaly Assefa dünýä rekordy bilen Berlin marafonynda ýeňiji boldy

Efiopiýaly ylgawçy Tigist Assefa Berlin marafonynda ýeňiji bolup, dünýä rekordyny iki minutdan gowrak wagt bilen täzeledi. Assefa 42 km 195 m aralygy 2 sagat 11 minut 53 sekuntda geçdi. Öňki rekord keniýaly Brijit...

26.09.2023 10:20
3076

Werstappen ýeňişli ýola gaýdyp geldi

Singapuryň Gran-prisinde rekordly ýeňiş tapgyrynyň arasy kesilenden soň, niderlandiýaly Maks Werstappen “Formula-1” çempionatynyň Ýaponiýada geçirilen tapgyrynda ýene-de ýeňşe gaýdyp geldi. “Red Bulluň” sürüjisi...