Raşid Meredow RF-niň Hökümet Baştutanynyň orunbasary Owerçuk bilen telefon arkaly gürleşdi

  • 01.08.2023 18:34
  • 12558
Raşid Meredow RF-niň Hökümet Baştutanynyň orunbasary Owerçuk bilen telefon arkaly gürleşdi

Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçuk we Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow telefon arkaly söhbetdeşliginde iki ýurduň arasynda orta we ýokary bilim hem-de medeniýet ulgamlarynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy. Bu barada TASS agentligi RF-niň Hökümetiniň Telegram kanalyna salgylanyp habar berýär.

Habarda bellenilişi ýaly, Türkmenistan bilen RF-niň Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara toparynyň başlyklary bu ulgamlarda özara gatnaşyklaryň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar. Bu ugurlarda taraplar baý tejribe topladylar, şeýle hem ýakyn geljek üçin täze meýilnamalar bellenildi.
Şolaryň hatarynda — Aşgabatda bilelikdäki türkmen-russiýa uniwersitetini döretmek, şeýle hem geljekde Russiýanyň öňdebaryjy ýokary okuw mekdepleriniň Türkmenistanda şahamçalaryny açmak bellenildi.


şu gün 07:18
7654

Türkmenistandan Owganystana elektrik energiýasyny ibermek boýunça ylalaşygyň möhleti uzaldylar

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Halkara energetika taslamalary müdiriýetiniň başlygy Myrat Artykow Owganystanyň energetika we suw serişdeleri ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Abdul Latif Mansur bilen...

düýn 23:26
6467

Aşgabatda Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň täze edara binasy açyldy

Aşgabatda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň täze edara binasy açyldy. Täze ylmy edara paýtagtymyzyň Bekrewe köçesiniň ugrunda bina...

düýn 00:15
24371

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

9-njy dekabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki zaman megapolisi bolan Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheri ösdürmegiň...

08.12.2023 22:37
32170

Serdar Berdimuhamedow harytlaryň bol we elýeterli bolmagyny hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň bazarlarynda we söwda merkezlerinde harytlaryň bol we elýeterli bolmagyny hemişe gözegçilikde  saklamagyň wajypdygyny belledi. Bu barada döwlet Baştutany anna güni Hökümet...