BSGG: soňky dört hepdede dünýäde COVID-19-dan aradan çykanlaryň sany 59% azaldy

  • 07.07.2023 17:43
  • 7187
BSGG: soňky dört hepdede dünýäde COVID-19-dan aradan çykanlaryň sany 59% azaldy

2023-nji ýylyň 5-nji iýunyndan 2-nji iýuly aralygynda dünýäde 885 müňden gowrak adam koronawirus ýokanjy bilen keselledi, 4,9 müňden gowrak adam bu keselden aradan çykdy. Bu kesel zerarly aradan çykmak ýagýaýlarynyň sany ondan öňki 28 gün bilen deňeşdirilende 59%, kesellänleriň sany 48% azaldy diýip, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy penşenbe güni habar berdi.

BSGG-niň maglumat beriş beýanyna laýyklykda, dünýäde dört hepdede 885 müň 478 keselleme ýagdaýy we 4 müň 912 sany aradan çykma ýagdaýy hasaba alyndy. Kesellänleriň aglaba bölegi Koreýa Respublikasynda hasaba alyndy — 383 767. Ondan soňra Awstraliýa (85 167), Braziliýa (70 163), Singapur (32 562) we Russiýa (30 049) ýerleşýär. Aradan çykanlaryň aglabasy Braziliýada hasaba alyndy — 1 057. Ondan soň Russiýa (506), Italiýa (317), Peru (250) we Awstraliýa (241).
Belläp geçsek, 2020-nji ýylyň ýanwar aýynyň ahyrynda 2023-nji ýylyň 5-nji maýyna çenli aralykda dünýäniň saglygy goraýyş ulgamynda kowid bilen bagly adatdan daşary ýagdaý düzgüni hereket edipdi.


düýn 18:11
6510

Beýnä oturdylan implant intellekti dikeltmäge kömek etdi

Stenford uniwersitetiniň Lukmançylyk merkeziniň hünärmenleri kelleçanak-beýni şikeslenmesini alan we beýni implantasiýa operasiýasyny geçiren hassalarda intellektual ukyplaryň üstünlikli dikeldilendigini habar...

düýn 18:00
6585

Alymlar oňurga ýiliginiň şikeslenmesini bejermek üçin sütün öýjükli dermany döretdiler

Russiýada oňurga ýiliginiň şikeslenmesini bejermek üçin sütün öýjükleri esasynda derman öndürildi. TASS agentliginiň habar bermegine görä, bu barada Russiýa Federasiýasynyň FMBA-nyň Beýni we neýrotehnologiýa merkeziniň...

08.12.2023 07:54
7191

Aşgabatda Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär

8-9-njy dekabrda Aşgabatda Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy» atly lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär. «Bu maslahatyň halklarydyr döwletleri jebisleşdirýän...

07.12.2023 15:46
4381

Çalt ýöremek 2-nji derejeli diabetiň döremeginiň 39% öňüni alýar

Halkara hünärmenler topary 2-nji derejeli diabetiň (süýji keseliniň) döremek howpuny azaltmak üçin ýöremekdäki zerur tizligi kesgitlediler. Alymlar yzygiderli ýöremegiň 2-nji derejeli süýji keseliniň döremek ähtimallygyny...