Serdar Berdimuhamedow Täjigistanda bolup geçen gar süýşgünleri zerarly gynanç bildirdi

  • 17.02.2023 08:03
  • 65358
Serdar Berdimuhamedow Täjigistanda bolup geçen gar süýşgünleri zerarly gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona ýurduň Daglyk-Badahşan awtonom oblastynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine, weýrançylyklara getiren gar süýşgünleri zerarly gynanç hatyny iberdi.

Döwlet Baştutany şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan ýürekden gynanjyny, medet beriji sözlerini ýetirdi, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.
Güýçli gar ýagmagy netijesinde emele gelen äpet gar süýşgünleri 15-nji fewralda Täjigistanyň Horog şäherindäki ýaşaýyş jaýlaryna ýumruldy. Soňky maglumatlara görä, Daglyk-Badahşan awtonom oblastynda 18 adam aradan çykdy, 30-dan gowrak adam şikes aldy, dört sany ýaşaýyş jaýy dolulygyna ýumruldy, 35 sany jaý we bäş sany hojalyk desgasy bölekleýin ýumruldy.


06.11.2023 00:06
31518

Serdar Berdimuhamedow Nepalda ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Çandra Paudele we Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri Puşpa Kamal Dahala ýurduň...

29.10.2023 09:06
41130

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç hatyny...

29.10.2023 09:02
26032

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe ýurduň Karagandy oblastynda ýerleşýän Kostenko adyndaky şahtada bolup geçen ýangynyň köpsanly adam pidalaryna...

08.10.2023 18:06
72009

Owganystandaky ýer titremesinde 2000-den gowrak adam heläk boldy

Associated Press habarlar gullugy Taliban hökümetiniň wekiliniň sözlerine ​ salgylanyp, Owganystanyň günbataryndaky ýertitremesinde heläk bolanlaryň sanynyň 2000-den geçendigini habar berdi. Bu soňky 20 ýylda iň...