«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Frankfurtdan Türkmenistana uçuşlary Aşgabada gonar

  • 06.12.2022 12:25
  • 27372
«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Frankfurtdan Türkmenistana uçuşlary Aşgabada gonar

7-nji dekabrdan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Maýn boýundaky Frankfurtdan gatnawlary Aşgabada ýerine ýetirilip başlanar. 2022-nji ýylyň awgustynda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda howa gatnawlarynyň gaýtadan dikeldilen gününden bäri gatnawlar Türkmenabadyň halkara howa menziline ýerine ýetirilýärdi.

Aşgabat-Maýn boýundaky Frankfurt-Aşgabat ugry boýunça gatnawlaryň täzelenen tertibi Frankfurtyň howa menziliniň resmi saýtynda neşir edildi.
Täze tertip boýunça türkmen uçarlary 2022-nji ýylyň 7-nji dekabryndan 2023-nji ýylyň 25-nji marty aralygynda ýerine ýetirer. Aşgabat-Maýn boýundaky Frankfurt-Aşgabat ugry boýunça gatnawlar hepdede iki gezek — çarşenbe we şenbe günleri ýerine ýetirilýär.


şu gün 14:41
3419

Geçen hepde Türkmenistanyň biržasynda 77 mln dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak bolan geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň...

düýn 22:20
17146

Türkmenistan Özbegistana degişli möçberde muzdsuz suwuklandyrylan gaz berer

«Türkmengaz» döwlet konserni dost-doganlyk kömegi hökmünde Özbegistan Respublikasyna degişli möçberdäki suwuklandyrylan gazy muzdsuz berer. Bu barada degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

düýn 12:26
21611

Azat Jepbarow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň metbugat sekretary wezipesini ýerine ýetirer

«Bereketli toprak» gazetiniň baş redaktory Azat Jepbarowa Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça metbugat wekili wezipesi ýüklenildi. Bu barada 4-nji fewralda Gurbanguly...

düýn 00:31
21894

Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat we Arkadag şäherlerine iş saparyny amala aşyrdy

4-nji fewralda Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Aşgabat şäherine we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň barşynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň...