Aşgabatda 11-nji dekabrynda «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler

  • 04.12.2022 14:03
  • 23749
Aşgabatda 11-nji dekabrynda «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler

2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler. 

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine degişli maslahaty guramaçylykly we ýokary derejede geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrýan Karara gol çekdi.
Bellenilişi ýaly, bu resminama Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 27 ýyllygy mynasybetli halkara ähmiýetli çäreleri ýokary derejede geçirmek maksady bilen kabul edildi.


şu gün 17:44
2035

Owganystanly demirýolçularyň ikinji tapgyry Türkmenistanda hünär ýokarlandyryş okuwyny geçdiler

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde «Türkmendemirýollary» agentliginiň hünär ýokarlandyryş okuwlaryny geçen owganystanly demirýolçularyň ikinji gutardyşy boldy. Mekdebiň uçurymlaryna degişli şahadatnamalar...

şu gün 17:35
467

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň wekilleri Bişkekde halkara forumyna gatnaşdylar

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň wekilleri 30-njy noýabrda - 1-nji dekabr aralygynda Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkekde geçirilen «Ösüş giňişligi. Täze sanly hakykat» (BIFSD 2023) atly halkara forumyna gatnaşdylar...

şu gün 17:31
1015

Türkmenistan Makedoniýada ÝHHG-niň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Makedoniýa Respublikasynyň Skopýe şäherinde geçirilen ÝHHG-niň ministrler geňeşiniň 30-njy mejlisine gatnaşdy. Mejlis 30...

şu gün 09:24
7505

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň ýolbaşçylaryny gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýana...