Hyundai dünýäde wodorod awtomobilleriň bazarynyň ýaryndan gowragyny eýeleýär

  • 10.11.2022 13:14
  • 8433
Hyundai dünýäde wodorod awtomobilleriň bazarynyň ýaryndan gowragyny eýeleýär

SNE Research-iň maglumatlaryna boýunça dünýäde dokuz aýyň içinde ýangyç elementlerinde işleýän (FCEV) 14,4 müň elektromobil satyldy, bu geçen ýyla garanda 10,1% köpdür.

Hyundai Nexo modeliniň zaprawkalaryň aralygyndaky geçýän ýoly boýunça goýan rekordy (ýöreýiş ätiýajy 900 km) arkaly bazaryň öňdeligini çekýär, onuň  8 449 sanysy satylypdyr, bu bir ýyl öňküden 25% köpdür. 
Toyota ýangyç elementlerinde işleýän jemi 2 619 elektromobil satdy, bu, Mirai modeliniň söwdasynyň peselmegi bilen bagly, geçen ýyldakydan bir ýarym esse azdyr. Ulag öndüriji üpjünçilik zynjyry, tebigy betbagtçylyklar we beýleki kynçylyklar bilen göreşmegini dowam edýär.
Hýundai bilen Toyotanyň ählumumy wodorodomobil bazaryndaky paýy degişlilikde 58,7% we 18,2% bolup durýar. Ýangyç elementlerinde işleýän ulaglary öndürýän beýleki öndürijiler bazaryň galan  23,1%-ni öz aralarynda paýlaşýarlar. Sanawda geljegi bar hytaýly bädeşleriň birnäçesi we rus Aurus-y görkezilendir. 


31.01.2023 23:15
7074

Xiaomi-niň elektrokarynyň ilkinji suratlary peýda boldy

Sanly gajetleri bilen tanalýan Hytaýyň Xiaomi korporasiýasynyň ilkinji elektrokary süýnmek dizaýnly ykjam sedan bolar. Muňa geljekki täze ulagyň CarNewsChina tarapyndan neşir edilen suratlary hem şaýatlyk edýär...

31.01.2023 09:51
11019

Toyota üçülenji ýyl bäri dünýäde iň köp awtoulag satan korporasiýadyr

Korporasiýanyň hasabatyna görä, Toyota 2022-nji ýylda 10,48 million awtoulag satdy. Bu bir ýyl ozalkydan 0,1% azdyr. Şeýle-de bolsa, Ýaponiýanyň bu konserni indi  üçülenji ýyldyr dünýäde №1 awtoulag öndüriji adyny...

27.01.2023 21:05
19628

Russiýanyň ilkinji «Atom» elektromobili aprel-maý aýlarynda görkeziler

«Atom» brendiniň baş direktory Igor Powarazdnýuk TASS agentligine beren interwýusynda rus elektromobiliniň prototipiniň şu ýylyň aprel ýa-da maý aýynda görkeziljekdigini aýtdy. «Ulagyň prototipini ýazda — aprel...

27.01.2023 01:44
18526

Akio Toýoda Toyota-yň prezidenti wezipesinden aýrylýar

2009-njy ýyldan bäri Ýaponiýanyň iň iri awtoulag öndürijisi Toyota Motor-a ýolbaşçylyk eden Akio Toýoda kompaniýanyň prezidenti wezipesinden aýrylar. Bu barada penşenbe güni kompaniýanyň metbugat gullugy habar...