«Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň ýolbaşçysy Moskwanyň Uly döwlet sirkiniň baş direktory bilen duşuşdy

  • 03.11.2022 00:16
  • 24780
«Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň ýolbaşçysy Moskwanyň Uly döwlet sirkiniň baş direktory bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň ýolbaşçysy Pygy Baýramdurdyýew Moskwanyň Wernadski şaýolunyň ugrundaky Uly döwlet sirkiniň baş direktory, Russiýa Federasiýasynyň halk artisti Edgar Zapaşnyý bilen duşuşdy.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna saparynyň çäklerinde geçirilen duşuşygyň barşynda «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň ýolbaşçysy şeýle hem russiýaly kärdeşleri — sirk artistleri bilen gürrüňdeş boldy, bu ýerde görkezilen atly çykyşlara görülýän taýýarlygy synlady.
1971-nji ýylda döredilen Wernadski prospektindäki Moskwanyň Uly döwlet sirki dünýädäki iri sirkleriň biri. Bu ýerde meşhur artistler işleýär, köpöwüşginli oýunlar goýulýar.


şu gün 14:41
1849

Geçen hepde Türkmenistanyň biržasynda 77 mln dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak bolan geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň...

düýn 22:20
15366

Türkmenistan Özbegistana degişli möçberde muzdsuz suwuklandyrylan gaz berer

«Türkmengaz» döwlet konserni dost-doganlyk kömegi hökmünde Özbegistan Respublikasyna degişli möçberdäki suwuklandyrylan gazy muzdsuz berer. Bu barada degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

düýn 12:26
20815

Azat Jepbarow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň metbugat sekretary wezipesini ýerine ýetirer

«Bereketli toprak» gazetiniň baş redaktory Azat Jepbarowa Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça metbugat wekili wezipesi ýüklenildi. Bu barada 4-nji fewralda Gurbanguly...

04.02.2023 16:00
30309

GlobalPetrolPrices: Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň 10-lugynda

Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär. GlobalPetrolPrices portaly tarapyndan düzülen awtomobil ýangyjynyň bahalarynyň dünýä reýtinginde ýurdumyz 8-nji orny eýeleýär. Türkmenistanda...