Toyota bz3 elektrosedanynyň ilkinji resmi suratlaryny çap etdi

  • 27.10.2022 13:15
  • 8246
Toyota bz3 elektrosedanynyň ilkinji resmi suratlaryny çap etdi

Toyota kompaniýasy bZ — sedan bZ3-iň elektriki hataryndan ikinji modeliň ilkinji resmi suratlaryny çap etdi. Dört gapyly ulag üç kompaniýanyň güýji bilen işlenip taýýarlandy: ýaponlara  BYD we FAW hytaý konsernlerindäki kärdeşleri kömek etdiler, çünki bZ3 ilkinji nobatda hytaý bazaryna niýetlenendir. Güýç gurluşy barada ýeke-täk ýeke-täk aýdylan häsiýetnama — bu ýöreýiş ätiýaçlygydyr.

Toyota bZ3 2880 millimetr teker bazasynda 4725x1835x1475 gabara eýe boldy. Şunlukda elektrokar uzynlygy boýunça Toyota Corolla-dan çala geçýär, onuň oklarynyň aradaşlygy bolsa Toyota Camry-niňkiden uludyr. 
Elektriki dört gapyly ulaga 600 kilometrden agarak ýöreýiş ätiýaçlygyny üpjün edýän akkumulýator oturdarlar. Toyotada akkumulýatorlaryň hatda 10 ýyl ulanylandan soň hem öz sygymynyň 90%-ni saklajakdygyny mälim etdiler.


03.02.2023 23:31
13104

Toyota Land Cruiser 70 özüniň 40 ýyllyk ýubileýi mynasybetli täze wersiýa alar

Awtoulag öndüriji Land Cruiser 70-i önümçilikden aýyrmagy meýilleşdirmeýär diýip, Toyota-nyň Awstraliýadaky wekiline salgylanýan CarsSales habar berýär. Üstesine, täze model çykarmak meýilnamasynyň bardygy hakynda...

03.02.2023 11:54
5357

Volvo elektrik sportkary döreder

Volvo brendiň model hataryna belli bir derejede özboluşlylyk goşjak batareýa bilen işleýän sportkar döretmegi göz öňünde tutýar. Kompaniýanyň müdiri Býorn Annwallyň aýtmagyna görä, täze flagman awtomobil öndüriji...

03.02.2023 11:50
23462

Toyota Highlander 2024-iň üçünji hatar oturgyçlaryny görkezdi

2024-nji model ýylynyň Toyota Grand Highlander-i 8-nji fewralda tanyşdyrylar, häzirlikçe bolsa kompaniýa ulagyň salonynyň giňligine baha bermäge mümkinçilik berýän surat çap etdi. Toyota täze Grand Highlander-i...

02.02.2023 09:31
6526

Toyota Prius-yň «zarýadly» görnüşini taýýarlaýar

Toyota-daky seriýalaýyn awtoulaglaryň «zarýadly» görnüşlerine jogapkär Gazoo Racing toparynyň inženerleri «Prius» gibridiniň täze nesli üçin modifikasiýalaryň üstünde işleýärler. Bu hakda BestCarWeb ýazýar. Hetç...