BMW elektriki Mini-leriň önümçiligini Beýik Britaniýadan Hytaýa geçirer

  • 19.10.2022 14:19
  • 9161
BMW elektriki Mini-leriň önümçiligini Beýik Britaniýadan Hytaýa geçirer

Germaniýanyň Bayerische Motoren Werke AG (BMW) kompaniýasy Beýik Britaniýada Mini awtoulaglarynyň elektriki wersiýasynyň önümçiligini ýapyp, ony Hytaýa geçirmegi meýilleşdirýär.

Bu Beýik Britaniýanyň ekologiýa taýdan arassa awtoulaglary öndürýän global merkeze öwrülmek babatyndaky umydyna çynlakaý zarba urýar diýip, Times ýazýar.
Oksfordyň eteginde ýerleşen kärhanada elektromobilleri öndürmeklik, 2024-nji ýyldan başlap ulag öndürijiniň model hataryny üýtgetmek baradaky meýilnamalaryň çäklerinde, indiki ýyl bes ediler diýip, BMW mälim edýär. Zawodyň kuwwaty - ýylda 40 müň elektriki Mini.
BMW-niň  Hytaýyň Great Wall Motor bilen bilelikdäki kärhanasy kompaniýa gündogar Hytaýda hetçbekleri we kiçeňräk wnedorožnikleri , şeýle-de Mini Aceman-nyň howany hiç hili hapalamaýan indiki neslini goýbermäge mümkinçilik berer. 
Şonuň ýaly-da, BMW Countryman-nyň täze elektriki wersiýasy - Mini-niň model hataryndaky iň uly awtoulag - Leýpsigiň zawodynda öndüriler. 
Benzin bilen işleýän Mini Coopers ABŞ, Ýaponiýa ýaly ýurtlaryň we Ýakyn Gündogar ýurtlarynyň bazarlaryna eksport etmek üçin üç gapyly, bäş gapyly we kabriolet wariantlarynda Oksfordda öndüriler. Şonuň bilen birlikde BMW 2030-njy ýyla çenli içinden ýandyrylýan hereketlendirijili Mini-niň önümçiligini saklajakdygyny tassyklady.  


düýn 23:15
5585

Xiaomi-niň elektrokarynyň ilkinji suratlary peýda boldy

Sanly gajetleri bilen tanalýan Hytaýyň Xiaomi korporasiýasynyň ilkinji elektrokary süýnmek dizaýnly ykjam sedan bolar. Muňa geljekki täze ulagyň CarNewsChina tarapyndan neşir edilen suratlary hem şaýatlyk edýär...

26.01.2023 12:42
31830

2022-nji ýylda dünýäde iň köp satylan awtoulaglar belli edildi

«Motor1» neşiri we JATO Dynamics konsalting şereketi  dünýäniň iri ýurtlarynda awtoulag satuwynyň netijelerini seljerdi we 2022-nji ýylda iň meşhur awtoulaglaryň adyny aýtdy. Hytaý, 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende...

25.01.2023 13:12
9636

BMW 50th Anniversary Edition ýörite modifikasiýaly BMW-niň 5-nji seriýasyny hödürledi

BMW kompaniýasy Ýaponiýada BMW-niň 5-nji seriýasynyň 50 ýyllygyna bagyşlanan 50th Anniversary Edition-iň ýubileý modifikasiýasyny hödürledi. Bu çykyş BMW 523d xDrive, 530e we 523d xDrive Touring üçin elýeterli...

21.01.2023 17:17
38863

Dünýäniň iň gymmat awtoulag brendiniň ady aýdyldy

Brand Finans konsalting kompaniýasy dünýädäki iň gymmat 500 brendi öz içine alýan nobatdaky Brand Finans Global 500 sanawyny neşir etdi. Bu ýyl Tesla markasy awtoulag pudagynda birinji ýeri eýeledi, bir ýyl ozal...