Raşid Meredow Ýewropa Bileleşiginiň ilçisi bilen duşuşdy

  • 01.10.2022 00:12
  • 3525
Raşid Meredow Ýewropa Bileleşiginiň ilçisi bilen duşuşdy

Daşary işler ministri Raşid Meredow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Ilçisi Diego Ruis Alonso bilen geçiren duşuşygynda Türkmenistanyň ÝB bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we ösüşiniň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy. Duşuşyk 29-njy sentýabrda Türkmenistanyň DIM-inde geçirildi.

Türkmenistan bilen ÝB-niň arasynda gatnaşyklary giňeltmegiň esasy görkezijileriniň biri ýokary derejeli gepleşikler bolup durýandygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, Ýewropa Komissiýasynyň we Türkmenistanyň Hökümetiniň wekiliýetleriniň özara saparlaryň, şeýle hem Ýewropa Parlamentiniň agzalarynyň türkmen kärdeşleri bilen duşuşyklarynyň gurnalmagynyň mümkinçilikleri bilen bagly meselelere seredildi.
Söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleleriň toplumyny ara alyp maslahatlaşmak üçin şertleri döretmek maksady bilen, taraplar şu ýylyň ahyryna çenli Aşgabatda “Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň nobatdaky mejlisini geçirmegi ylalaşdylar.
Şol bir wagtda, türkmen-ýewropa gepleşikleriniň çäklerinde adam hukuklary boýunça nobatdaky ikitaraplaýyn duşuşygy geçiriler we onuň dowamynda wajyp ynsanperwerlik meselelerine seredilmegi meýilleşdirilýär.


düýn 16:22
13020

Ilham Aliýew Türkmenistanyň wise-premýeri Batyr Atdaýewi kabul etdi

29-njy noýabrda Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň söwda toplumy boýunça wise-premýeri Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Batyr Atdaýew Ilham Aliýewe Türkmenistanyň...

düýn 16:11
9535

Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Seulda resmi iş sapary bilen bolýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar energetika pudagynda...

düýn 16:06
12619

Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy. Duşuşyga şeýle hem Türkiýäniň daşary işler ministri...

düýn 08:48
4359

Serdar Berdimuhamedow TÜRKSOÝ guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Sultan Raýewi kabul etdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow Sultan Raýewi bu jogapkärli wezipä saýlanmagy...