Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutlady

  • 22.09.2022 16:21
  • 15698
Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutlady

RF-niň Prezidenti Wladimir Putin 22-nji sentýabrda telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady diýip, Kremliň Metbugat gullugy habar berdi.

Wladimir Putin russiýa-türkmenistan gatnaşyklaryny we strategik hyzmatdaşlygy ählitaraplaýyn berkitmäge özara ymtylyşlary belledi.
Ondan öň, Russiýanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna gutlag hatyny iberipdi. Gutlag hatynda Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidentine berk jan saglygyny, bagt we üstünlik arzuw etdi.


düýn 23:42
202

Kosmosda düşürilen «Çagyryş» filmi 20-nji aprelde çykar

Kosmosda bölekleýin surata düşürilen, Klim Şipenkonyň režissýorlygyndaky “Çagyryş” filminiň ilkinji görkezilişi 20-nji aprelde  bolar. Bu barada TASS habar berdi. Filmiň görkezilişe çykmaly täze senesi öň "Kinopoisk"...

28.01.2023 08:45
25863

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

20.01.2023 08:57
9002

Fewralyň birinji ýarymynda Eýranyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler

2023-nji ýylyň 12-14-nji fewraly aralygynda Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günlerini geçirmek meýilleşdirilýär. Munuň üçin görülýän taýýarlyk barada wise-premýer M.Mämmedowa penşenbe...

31.12.2022 08:02
23677

Serdar Berdimuhamedow Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy

30-njy dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň meýdançasyndaky ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanynda guralan Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy. Döwlet Baştutany çagalaryň hemmelerde...