Jo Baýdeniň koronawirusa tabşyran testi ýene-de položitel çykdy

  • 31.07.2022 15:08
  • 16895
Jo Baýdeniň koronawirusa tabşyran testi ýene-de položitel çykdy

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň koronawirus barlagy ýene-de položitel netije görkezdi. Baýden ýene-de uzak aralykdan işlemek düzgünine dolanyp gelýär diýip, onuň bejergi berýän lukmany Kewin O'Konnor habar berdi.

«Sişenbe güni agşam, çarşenbe, penşenbe we anna günleri irden tabşyrylan otrisatel testlerden soň, şenbe güni irden alnan netijeler položitel çykdy» - diýip, lukman habar berdi.

Onuň sözlerine görä, Baýdende keseliň mese-mälim alamatlary ýok, ol özüni «ýeterlik derejede oňat duýýar» diýip, O'Konnor belledi.
Geçen hepdede ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň COVID-19 koronawirusyna barlag üçin tabşyran testiniň netijesiniň položitel çykandygy barada habar beripdik.


06.05.2023 10:50
9683

BSGG dünýäde koronawirus boýunça adatdan daşary ýagdaýyň tamamlanandygyny yglan etdi

BSGG-niň baş direktory Tedros Adhanom Gebreýesus global saglygy goraýyş pudagynda COVID-19 bilen bagly adatdan daşary ýagdaý düzgüniniň tamamlanandygyny yglan etdi. Bu barada belta.by habar berýär. Gebreýesus bir...

05.05.2023 11:57
8391

BSGG: dört hepdäniň içinde dünýäde COVID-19 zerarly ýogalýanlaryň 30% azaldy

3-nji aprelden 30-njy aprel aralygynda dünýäde 2,8 million adama koronawirus ýokuşdy, 17 müňden gowrak adam aradan çykdy. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň anna güni agşam beren habaryna görä, aradan çykanlaryň...

05.05.2023 11:52
30985

ABŞ-da ilkinji gezek ene garnyndaky çaganyň beýnisinden anewrizmany aýyrmak boýunça operasiýa geçirildi

ABŞ-ly alymlar heniz dogulmadyk çaganyň beýnisinde ilkinji operasiýany amala aşyrdylar, bu çaga göwredekä damarlaryň ösüşinde giň ýaýran kemçiliklerinden biri bolan Galeniň wenasynyň anewrizmasy näsazlygynyň beterleşmeginiň...

15.04.2023 14:10
19085

BSGG Günorta-Gündogar Aziýada kowid bilen keselleme hadysasynyň tas alty esse ýokarlanandygyny habar berýär

Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynda soňky dört hepdede kowid bilen keselleme hadysasy geçen degişli döwür aralygy bilen deňeşdirilende 481% ýokary boldy. Bu barada Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy özüniň hepdelik...