«Türkmendeňizderýaýollary» agentligine täze ýolbaşçy bellenildi

  • 30.07.2022 08:29
  • 8541
«Türkmendeňizderýaýollary» agentligine täze ýolbaşçy bellenildi

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Karary bilen, Annadurdy Erkinowiç Kösäýewi Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň başlygy wezipesine saýlamak hakynda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň 2022-nji ýylyň 26-njy iýulynda çykaran 2-nji karary tassyklanyldy.

Şeýle-de degişli resminama bilen, Agamurad Baýramgeldiýewiç Haýytmuradowy başga işe geçmegi sebäpli, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň başlygy wezipesinden boşatmak hakynda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň 2022-nji ýylyň 26-njy iýulynda çykaran 1-nji karary tassyklanyldy. 


şu gün 06:24
23

Birža söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 8 million 26 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Hytaýyň telekeçileri “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen tehniki...

düýn 16:21
4240

«Arçabil» myhmanhanasynda halkara media forum geçirilýär

«Arçabil» myhmanhanasynyň metbugat merkezinde halkara media forum öz işine başlady. Forumyň açylyşynda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogoýberiş we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunbasary...

düýn 16:08
21305

Serdar Berdimuhamedow Türkiýä sapar bilen gider

Prezident Serdar Berdimuhmedowyň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär. Bu barada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa doglan güni mynasybetli ýollan hatynda mälim...

düýn 16:01
13014

18 adam Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyna mynasyp boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak hakynda Permana gol çekdi. Bellenilişi ýaly, bu sylag Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny berkitmekde, milli däp...