Lawrow Hazarýaka döwletleriniň DIM-niň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi

  • 28.06.2022 12:59
  • 9520
Lawrow Hazarýaka döwletleriniň DIM-niň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi

Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň VI Hazar sammitine taýýarlyk meselesine bagyşlanan duşuşyga gatnaşmak üçin duşenbe güni Aşgabada geldi. Bu barada TASS agentligi habar berýär.

Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçylary şu gün, 28-nji iýunda Aşgabatda duşuşyk geçirerler.
RF-niň DIM-niň resmi wekili Mariýa Zaharowanyň öň habar berşi ýaly, duşuşygyň barşynda 29-njy iýunda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän VI Hazar sammitine taýýarlyk meseleleri maslahatlaşylar.


düýn 10:39
3587

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
11110

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...

30.01.2023 17:46
25633

Türkmenistanda «Ýylyň gümrük nokady» we göreldeli gümrük işgärleri yglan edildi

Ahal welaýat gümrükhanasynyň Artyk awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Artyk» gümrük nokady «Ýylyň gümrük nokady» diýlip yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýty habar berýär...

30.01.2023 17:03
6945

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jins matalaryny hem-de nah ýüplügi satyn aldylar. Netijede jemi bahasy ABŞ-nyň...