Lawrow Hazarýaka döwletleriniň DIM-niň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi

  • 28.06.2022 12:59
  • 9483
Lawrow Hazarýaka döwletleriniň DIM-niň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi

Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň VI Hazar sammitine taýýarlyk meselesine bagyşlanan duşuşyga gatnaşmak üçin duşenbe güni Aşgabada geldi. Bu barada TASS agentligi habar berýär.

Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçylary şu gün, 28-nji iýunda Aşgabatda duşuşyk geçirerler.
RF-niň DIM-niň resmi wekili Mariýa Zaharowanyň öň habar berşi ýaly, duşuşygyň barşynda 29-njy iýunda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän VI Hazar sammitine taýýarlyk meseleleri maslahatlaşylar.


şu gün 08:31
1213

Türkmenistanyň Prezidenti gyrgyz kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň döwlet Baştutany Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady. «Siziň parasatly hem öňdengörüjilikli ýolbaşçylygyňyzda Gyrgyzystan ösüşiniň täze tapgyryna...

düýn 16:06
7306

Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygyny kabul etdi

Şu gün, 7-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow öz ýurdunyň parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana sapar bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň başlygy hanym Sahiba Gafarowany...

06.12.2022 12:25
23588

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Frankfurtdan Türkmenistana uçuşlary Aşgabada gonar

7-nji dekabrdan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Maýn boýundaky Frankfurtdan gatnawlary Aşgabada ýerine ýetirilip başlanar. 2022-nji ýylyň awgustynda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda howa gatnawlarynyň...

06.12.2022 12:07
9840

Azerbaýjanyň Prezidenti Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysyny kabul etdi

Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew 5-nji dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi. Raşid Meredow Azerbaýjanyň Liderine...