Lawrow Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň DIM-niň ýolbaşçylarynyň maslahatyna gatnaşar

  • 22.06.2022 17:27
  • 12967
Lawrow Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň DIM-niň ýolbaşçylarynyň maslahatyna gatnaşar

Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow 28-nji iýunda Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň maslahatyna gatnaşar. Maslahat 29-njy iýunda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän VI Hazar sammitine taýýarlyk meselelerine bagyşlanar. Bu barada çarşenbe güni RF-niň DIM-niň resmi wekili Mariýa Zaharowa brifingiň barşynda beýan etdi.

Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň şu formatdaky öňki duşuşygy Aktau şäherinde geçirildi. Belläp geçsek, 2018-nji ýylyň 11-nji awgustynda Gazagystanda geçen V Hazar sammitinde taryhy resminama — Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýa gol çekildi. Aşgabatda geçiriljek duşuşykda bolsa, Hazar deňzinde hyzmatdaşlyga syn bermek we Prezidentleriň duşuşygyna taýýarlygyň çäklerinde özara hereketleri maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.


şu gün 16:22
2330

Ilham Aliýew Türkmenistanyň wise-premýeri Batyr Atdaýewi kabul etdi

29-njy noýabrda Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň söwda toplumy boýunça wise-premýeri Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Batyr Atdaýew Ilham Aliýewe Türkmenistanyň...

şu gün 16:11
2586

Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Seulda resmi iş sapary bilen bolýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar energetika pudagynda...

şu gün 16:06
3448

Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy. Duşuşyga şeýle hem Türkiýäniň daşary işler ministri...

şu gün 08:48
3189

Serdar Berdimuhamedow TÜRKSOÝ guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Sultan Raýewi kabul etdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow Sultan Raýewi bu jogapkärli wezipä saýlanmagy...