Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (25.04 — 01.05)

  • 25.04.2022 08:08
  • 12206
Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (25.04 — 01.05)

Aşgabatda we Ahal welaýatynda duşenbeden anna çenli termometriň sütünjigi gündizine takmynan +30 - +32 derejäni görkezer. Penşenbe we anna günleri az-kem ýagyn ýagmagyna garaşylýar. Hepdäniň şenbe güni temperatura +26 derejä çenli aşaklar, ýekşenbe güni bolsa +20 dereje bolup, 7,1 mm-e çenli ygalyň düşmegi mümkin.

Balkan welaýatynda duşenbe we sişenbe günleri howa +29 derejä çenli gyzar. Çarşenbede 1 mm-e çenli ygal düşüp, tizligi sekuntda 15 metre ýetýän güýçli şemalyň bolmagy mümkin. Penşenbe güni howanyň temperaturasy +31 derejä ýetip, anna gününe çenli şol ýagdaýda saklanar. Şenbe güni temperatura +24-e çenli, ýekşenbe güni bolsa +20 derejä çenli aşaklar.  

Daşoguz welaýatynda hepdäniň ilkinji günlerinde temperaturanyň derejesi +26 bolar diýip garaşylýar. Çarşenbede howanyň +28 derejä, penşenbe güni bolsa +31 derejä çenli gyzmagy mümkin. Anna güni howa maglumaty gullugynyň habaryna görä, howa +34 dereje bolar. Şenbe güni howanyň aňrybaş temperaturasy +33 derejä düşer, ýekşenbe güni bolsa +29 dereje bolar diýip çaklanylýar.

Mary welaýatynda duşenbeden çarşenbä çenli temperatura +31 - +32 dereje töweregi bolar. Penşenbe güni howa +33 derejä çenli gyzar, anna we şenbe günleri bolsa howanyň gyzgynlygy +35 derejä galar. Ýekşenbe güni gyzgynlyk biraz peselip, temperatura +29 dereje bolmagy mümkin.

Lebap welaýatynda howa maglumaty gullugy duşenbe güni howa +29 dereje bolar diýip çaklaýarlar. Sişenbe we çarşenbe günleri termometriň sütünjigi +31 derejäni görkezer. Penşenbeden hepdäniň ahyryna çenli temperatura +35 dereje töweregi bolar.


14.11.2022 20:46
40106

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
22048

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

07.10.2022 15:11
34496

Türkmenistanyň günbatarynda güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar

10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda tizligi sekuntda 14-19 metre ýetýän güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar diýip, «Meteožurnal» neşiri habar berýär. Hazar deňziniň orta böleginde tizligi sekuntda...

18.09.2022 23:59
22261

Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty (19.09 — 25.09)

Türkmenistanda sentýabr aýy yssy bolup gelýär. Geçen hepde bilen deňeşdirilende, ýurt boýunça ortaça aňrybaş temperatura 4 dereje diýen ýaly ýokary bolup, +35 dereje bolar. Aşgabatda we Ahal welaýatynda ortaça...