2022-nji ýylda Merkezi Aziýanyň futbolyna näme garaşýar

  • 19.12.2021 09:30
  • 7447
2022-nji ýylda Merkezi Aziýanyň futbolyna näme garaşýar

Duşenbe şäherinde Merkezi Aziýanyň Futbol assosiasiýasynyň altynjy kongresi geçirildi. Duşuşyk CAFA-nyň prezidenti Rustam Emomaliniň ýolbaşçylyk etmeginde geçdi. Oňa CAFA-nyň wise-prezidenti Gyrgyzystandan Dastanbek Konokbaýew, CAFA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň agzalary Özbegistandan Rawşan Irmatow we Eýrandan Mehdi Taj, Täjigistanyň, Özbegistanyň, Gyrgyzystanyň, Eýranyň we Owganystanyň Futbol federasiýalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdy. Türkmenistanyň wekilleri wideoaragatnaşyk arkaly birikdiler. Bu barada tj.sputniknews.ru habar berýär.

Sözüniň başynda Rustam Emomali koronawirus pandemiýasynyň sport durmuşyna ýetiren güýçli täsirini belläp geçdi.  

“Biz Merkezi Aziýanyň Futbol assosiasiýasynyň pandemiýa şertlerinde dürli ýaşdakylaryň arasynda ýaryşlary geçirmek üçin köp tagallalary edendigine begenýäris” – diýip, ol belledi.

Merkezi Aziýanyň Futbol assosiasiýasynyň ýolbaşçysy sebit assosiasiýalary üçin AFC-niň maliýe goldawy maksatnamasynyň döredilmeginiň Merkezi Aziýada futboly ösdürmegiň mümkinçiliklerini giňeltmäge kömek edendigini belledi.  
Şeýle-de, Rustam Emomali 2022-nji ýylda CAFA-nyň howandarlygynda dürli ýaşdakylaryň arasynda sekiz ýaryşyň geçiriljekdigini aýtdy.  
Özbegistanyň Futbol assosiasiýasynyň wise-prezidenti Rawşan Irmatow Merkezi Aziýanyň Futbol assosiasiýasynyň düzümine girýän milli ýygyndylaryň arasynda “Nawruz Kubogy” ýaryşyny gurnamagy teklip etdi. Çäräniň FIFA-nyň ýaryş senenamasynyň çäginde geçirilmegine garaşylýar.
Şeýle-de, Kongresde CAFA-nyň 2022-nji ýyl üçin býujeti tassyklandy. 


şu gün 09:34
13022

Serdar Berdimuhamedow Katarda dünýä çempionatynyň duşuşygyna tomaşa etdi

3-nji dekabrda Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň çagyrmagy boýunça Katara sapar bilen baran Prezident Serdar Berdimuhamedow Dohada geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlarynyň...

şu gün 09:09
7184

Argentina Awstraliýadan üstün çykyp, dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final duşuşygynda Argentinanyň futbolçylary Awstraliýadan üstün çykdylar. Al-Raýanda geçen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Lionel...

düýn 23:29
6787

Niderlandlar ABŞ-ny ýeňip, dünýä çempionatynyň 1/4 finalyna çykdylar

Niderlandlar Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykmagy başaran ilkinji ýygyndy boldy. 1/8 final tapgyrynda olar ABŞ-ny 3:1 hasabynda ýeňdiler. Ýeňiji bolanlaryň düzüminde Memfis...

düýn 16:06
13339

Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

Şotlandiýada profess­ional futbolçylara oýnuň öňüsyrasynda we ondan soňky gün tür­genleşiklerde kelle bilen oýnamak gadagan ediler. Bu Glazgo uniwersitetiniň öňki oýunçylaryň kelle beýnisiniň kesellerin­den üç...