Berdimuhamedow Russiýanyň we Tatarystanyň ýolbaşçylaryna pajygaly ýagdaý zerarly gynanç bildirdi

  • 12.10.2021 09:01
  • 35845
Berdimuhamedow Russiýanyň we Tatarystanyň ýolbaşçylaryna pajygaly ýagdaý zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowa Menzelinsk şäheriniň golaýynda adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren “L-410” kysymly uçaryň heläkçilige uçramagy zerarly, gynanç hatyny iberdi.

Türkmen Lideri şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýurdumyzyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan çuňňur gynanjyny we medet beriji sözlerini ýetirdi.

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, 10-njy oktýabrda irden Tatarystan Respublikasynyň gündogarynda Menzelinsk şäherinde “L-410” kysymly ýeňil motorly uçar heläkçilige uçrady. Şol pursatda habar beriş serişdeleri heläkçilikde 16 adamyň aradan çykandygyny, 6 adamyň bolsa agyr ýagdaýda hassahanada ýatandygyny habar berdiler. Gurban bolanlary hatyralamak maksady bilen, Tatarystanda 11-nji oktýabr matam güni diýlip yglan edildi.


29.10.2023 09:06
41677

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç hatyny...

15.08.2023 23:59
77309

Serdar Berdimuhamedow RF-niň Prezidenti W.Putine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Mahaçkala...

15.08.2023 23:51
29863

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidentine gynanjyny bildirdiler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýola onuň kakasy Ýun...

18.07.2023 01:51
61189

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasyna suw joşgunlary zerarly gynanç bildirdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýola ýurtda ýagan güýçli ýagyşlaryň netijesinde, adam pidalaryna, şikes ýetmelere hem-de giň möçberli weýrançylyklara getiren suw joşgunlary...