Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Moskwa bardy

Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Moskwa bardy

Şu gün — 10-njy iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Russiýa Federasiýasyna bardy. Munuň özi hormatly Prezidentiň bu dostlukly ýurda döwlet Baştutany hökmünde amala aşyrýan ilkinji resmi sapary hökmünde taryhy ähmiýete eýedir. Bu barada "Türkmenistan" gazetiniň elektron neşiri habar berýär.

Döwlet Baştutany Serdar Berdimuhamedowyň uçary Moskwanyň «Wnukowo-2» Halkara howa menzilinde gondy. Belent mertebeli myhmanyň gelmegi mynasybetli bu ýerde Türkmenistanyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Döwlet baýdaklary galdyryldy, Hormat garawuly nyzama düzüldi. Howa menzilinde Türkmenistanyň Baştutanyny RF-niň daşary işler ministriniň orunbasary, ýurduň Daşary işler ministrliginiň Döwlet protokoly departamentiniň müdiri we Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary garşyladylar.
Bu ýerde belent mertebeli myhmany resmi garşylamak dabarasy boldy.
Şu gün Uly Kreml köşgünde Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda ýokary derejeli gepleşikler geçiriler.