Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Moskwa bardy

  • 10.06.2022 16:32
  • 28586
Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Moskwa bardy

Şu gün — 10-njy iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Russiýa Federasiýasyna bardy. Munuň özi hormatly Prezidentiň bu dostlukly ýurda döwlet Baştutany hökmünde amala aşyrýan ilkinji resmi sapary hökmünde taryhy ähmiýete eýedir. Bu barada "Türkmenistan" gazetiniň elektron neşiri habar berýär.

Döwlet Baştutany Serdar Berdimuhamedowyň uçary Moskwanyň «Wnukowo-2» Halkara howa menzilinde gondy. Belent mertebeli myhmanyň gelmegi mynasybetli bu ýerde Türkmenistanyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Döwlet baýdaklary galdyryldy, Hormat garawuly nyzama düzüldi. Howa menzilinde Türkmenistanyň Baştutanyny RF-niň daşary işler ministriniň orunbasary, ýurduň Daşary işler ministrliginiň Döwlet protokoly departamentiniň müdiri we Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary garşyladylar.
Bu ýerde belent mertebeli myhmany resmi garşylamak dabarasy boldy.
Şu gün Uly Kreml köşgünde Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda ýokary derejeli gepleşikler geçiriler.


düýn 10:39
3587

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
11110

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...

30.01.2023 17:46
25633

Türkmenistanda «Ýylyň gümrük nokady» we göreldeli gümrük işgärleri yglan edildi

Ahal welaýat gümrükhanasynyň Artyk awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Artyk» gümrük nokady «Ýylyň gümrük nokady» diýlip yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýty habar berýär...

30.01.2023 17:03
6945

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jins matalaryny hem-de nah ýüplügi satyn aldylar. Netijede jemi bahasy ABŞ-nyň...