Milli ýygyndylarymyzy 2024-nji ýylyň Pariž Olimpiadasyna taýýarlamak boýunça guramaçylyk topary döredildi

Milli ýygyndylarymyzy 2024-nji ýylyň Pariž Olimpiadasyna taýýarlamak boýunça guramaçylyk topary döredildi

2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa we XVII Tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak boýunça guramaçylyk topary döredildi hem-de onuň düzümi tassyklanyldy. Bu baradaky degişli Karara Prezident Serdar Berdimuhamedow 28-nji aprelde gol çekdi.

Resminamanyň maksady “2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa we XVII Tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamagyň hem-de olaryň gatnaşmagynyň meseleleri hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda çykaran Kararyny ýerine ýetirmekden ybaratdyr.