Milli ýygyndylarymyzy 2024-nji ýylyň Pariž Olimpiadasyna taýýarlamak boýunça guramaçylyk topary döredildi

  • 29.04.2022 05:01
  • 5865
Milli ýygyndylarymyzy 2024-nji ýylyň Pariž Olimpiadasyna taýýarlamak boýunça guramaçylyk topary döredildi

2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa we XVII Tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak boýunça guramaçylyk topary döredildi hem-de onuň düzümi tassyklanyldy. Bu baradaky degişli Karara Prezident Serdar Berdimuhamedow 28-nji aprelde gol çekdi.

Resminamanyň maksady “2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa we XVII Tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamagyň hem-de olaryň gatnaşmagynyň meseleleri hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda çykaran Kararyny ýerine ýetirmekden ybaratdyr.


10.01.2023 07:32
21585

Zidan Braziliýanyň, Portugaliýanyň we ABŞ-nyň milli ýygyndylaryna ýolbaşçylyk etmek tekliplerinden ýüz öwürdi

Madridiň «Realynyň» öňki baş tälimçisi Zinedin Zidan Braziliýanyň we Portugaliýanyň milli ýygyndylaryna tälimçi bolmak tekliplerinden ýüz öwürdi diýip, Fransiýanyň HBS-i habar berýär. Muny sovsport.ru ýetirýär...

08.01.2023 23:16
13030

Mbappe Fransiýada 2022-nji ýylyň iň gowy türgeni boldy, Benzema – ikinji orun

“PSŽ-niň” hüjümçisi Kilian Mbappe L’Equipe tarapyndan Fransiýada ýylyň türgeni saýlandy. Fransiýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi ses berişlikde 832 bal gazandy. Ikinji orny “Realyň” hüjümçisi Karim Benzema eýeledi...

08.01.2023 14:57
10596

Didýe Deşam 2026-njy ýyla çenli Fransiýanyň ýygyndysyna tälim berer

Fransiýanyň Futbol federasiýasy milli ýygyndynyň baş tälimçisi Didýe Deşam bilen şertnamasyny 2026-njy ýyla çenli uzaldýandygyny mälim etdi. Bu barada guramanyň resmi saýty habar berýär. Deşam 2012-nji ýylyň iýun...

07.01.2023 15:54
44994

Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndysyna täze baş tälimçi bellenildi

«Ahal» futbol klubunyň tälimçisi Mergen Orazow futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysyna baş tälimçi bellenildi. Şeýle karar Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň nobatdaky mejlisinde...