10 ýylda dargaýan biologiki plastigi işlenip taýýarlanyldy

10 ýylda dargaýan biologiki plastigi işlenip taýýarlanyldy

"Russiýa - mümkinçilikleriň ýurdy" platformasynyň metbugat gullugynda "Russiýanyň Liderleri" bäsleşiginiň ýeňijileriniň biriniň 7-10 ýylyň dowamynda zyýansyz biomassa öwrülip dargajak biologiki plastigi öndürmegiň tehnologiýasyny işläp taýýarlandygyny mälim etdiler. Bu barada ТАSS habar berýär. 

Zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmak boýunça ygtyýarlyklaryň federal merkeziniň taslamalarynyň ýolbaşçysy Alekseý Wetluginiň sözlerine görä,  taslamanyň esasy wezipesi çalt dargaýan materialyň düzümini gözlemek we almak bilen, onuň adaty plastige garanda tebigy ýol bilen amala aşmagyny gazanmak bolup durýardy.

"Mysal üçin, biziň bioplastigimizden edilen kanistra 7-10 ýyldan soň öz-özünden daş-töwerege zyýansyz biomassa öwrüler" - diýip, Wetlugin nygtady.

Çap edilen materialda onuň oýlap tapyşa patent almagy  we mundan beýläk hem Russiýa Federasiýasynda biologiki plastik öndürmegi meýilleşdirýändigi bellenýär.