10 ýylda dargaýan biologiki plastigi işlenip taýýarlanyldy

  • 26.04.2022 15:43
  • 7233
10 ýylda dargaýan biologiki plastigi işlenip taýýarlanyldy

"Russiýa - mümkinçilikleriň ýurdy" platformasynyň metbugat gullugynda "Russiýanyň Liderleri" bäsleşiginiň ýeňijileriniň biriniň 7-10 ýylyň dowamynda zyýansyz biomassa öwrülip dargajak biologiki plastigi öndürmegiň tehnologiýasyny işläp taýýarlandygyny mälim etdiler. Bu barada ТАSS habar berýär. 

Zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmak boýunça ygtyýarlyklaryň federal merkeziniň taslamalarynyň ýolbaşçysy Alekseý Wetluginiň sözlerine görä,  taslamanyň esasy wezipesi çalt dargaýan materialyň düzümini gözlemek we almak bilen, onuň adaty plastige garanda tebigy ýol bilen amala aşmagyny gazanmak bolup durýardy.

"Mysal üçin, biziň bioplastigimizden edilen kanistra 7-10 ýyldan soň öz-özünden daş-töwerege zyýansyz biomassa öwrüler" - diýip, Wetlugin nygtady.

Çap edilen materialda onuň oýlap tapyşa patent almagy  we mundan beýläk hem Russiýa Federasiýasynda biologiki plastik öndürmegi meýilleşdirýändigi bellenýär.


22.05.2023 11:33
6974

Nature: Hytaý gözleg işlerine goşan goşandy boýunça ABŞ-dan öňe geçdi

Hytaý ilkinji gezek Nature Index ýokary hilli tebigy ylmy žurnallar toparynda neşir edilen gözleg makalalaryna goşant goşmakda Birleşen Ştatlardan öňe geçip, birinji belgili boldy. Bu barada forbes.kz habar berýär...

22.05.2023 11:26
36615

ABŞ-da başy gökdirän binalaryň agramynyň Nýu-Ýorkuň suwuň astyna gitmegine sebäp bolýandygy aýdyldy

ABŞ-nyň Geologiýa gullugynyň alymlary gözlegleriň netijesi boýunça, Nýu-Ýorkdaky başy gökdirän binalaryň şäheri suwuň astyna gidirýändigini aýtdylar. Bu barada Trend habar berýär. Şäherdäki binalaryň umumy agramy...

02.05.2023 16:34
18149

«Raşid» lunahody ýitirilenden soň, Dubaýyň emiri täzesini gurmagy tabşyrdy

BAE-niň premýer-ministri we milli kosmos maksatnamasyna gözegçilik edýän Dubaý emirliginiň hökümdary şeýh Muhammed ben Raşid Al Maktum “Raşid” rpweri ýitirilenden soň, täze Aý rowerini gurmagy buýurdy. «Raşid» kosmiki...

25.04.2023 23:53
17703

Marsyň içinde suwuk metal ýadro tapyldy

Alymlar seýsmiki tolkunlary seljermek arkaly Marsyň suwuk  ýadrosynyň bardygyny subut etdiler. Bu barada Merilend uniwersiteti habar berdi diýip, gazeta.ru ýazýar. Täze işiň awtorlarynyň biri Wedran Lekiç: "1906...