Aşgabatda çagalykdan galýan kesellere garşy merkez dörediler

Aşgabatda çagalykdan galýan kesellere garşy merkez dörediler

Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň düzüminde somatiki (çagalykdan galýan) kesellere garşy merkez dörediler. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow 15-nji aprelde Türkmenbaşy şäher köpugurly hassahanasynyň açylmagy mynasybetli geçiren maslahatynda aýtdy.  

Gahryman Arkadagymyzyň nygtaýşy ýaly, eger-de sagdyn ene bolmasa, onda sagdyn perzent bolmaýar. Şu nukdaýnazardan, çagalaryň berk bedenli, sagdyn bolmagy ugrunda alnyp barylýan işler dowam etdirilmelidir diýip, Serdar Berdimuhamedow aýtdy we Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň düzüminde somatiki (çagalykdan galýan) kesellere garşy merkezi döretmegiň zerurdygyny nygtap, bu merkeziň paýtagtymyzdaky Halkara hirurgiýa we endokrinologiýa merkeziniň ýanyndaky boş ýerde gurulsa, maksadalaýyk boljakdygyny belledi.