Türkmenistanda geçiriljek iri halkara çärelere taýýarlyk güýçlendirilýär

Türkmenistanda geçiriljek iri halkara çärelere taýýarlyk güýçlendirilýär

Häzirki wagtda 2022-nji ýylda Türkmenistanda geçiriljek möhüm halkara çärelere taýýarlyk işleri dowam edýär. Bular barada 8-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, şol çäreleriň hatarynda Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentleriniň üçtaraplaýyn duşuşygy, Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammiti, Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň birinji parlamentara forumy bar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany Türkmenistanyň gatnaşmagynda dürli halkara çäreleri geçirmek barada teklipleri taýýarlamagy hem-de bermegi, aýratyn-da, şu ýyl ýurdumyzda geçirilmegi meýilleşdirilen halkara çärelere düýpli taýýarlyk görmegi tabşyrdy.