Türkmenistanyň baş diplomaty Hytaýyň wise-premýeri bilen onlaýn duşuşyk geçirdi

Türkmenistanyň baş diplomaty Hytaýyň wise-premýeri bilen onlaýn duşuşyk geçirdi

30-njy martda Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredow özüniň Hytaýa iş saparynyň dowamynda HHR-iň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri Han Çžen bilen sanly ulgam arkaly gepleşikleri geçirdi. 

Taraplar Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky strategiki hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýokary derejä eýedigini belläp geçdiler. Şunlukda, ýokary döwlet derejesinde kemala getirilen açyk, dostlukly we işjeň syýasy gatnaşyklaryň, özara hereketleriň has-da çuňlaşdyrylmagynyň hem-de ösdürilmeginiň esasy şerti bolup durýandygy nygtaldy.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň we Hytaýyň ýolbaşçylarynyň arasynda gazanylan ylalaşyklary ýerine ýetirmek maksady bilen, R.Meredow we Han Çžen olaryň durmuşa geçirilişiniň depgini babatynda pikir alyşdylar.

Şeýlelikde, syýasy-diplomatik ulgam, gaz pudagy, söwda, ulag we kommunikasiýalar, ýokary tehnologiýalar ýaly ugurlar boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýokary depgine eýedigi bellenildi.