Türkmenistanda iri halkara çäreleriň 3-sini geçirmäge taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda iri halkara çäreleriň 3-sini geçirmäge taýýarlyk görülýär

2022-nji ýylyň dowamynda Türkmenistanda iri halkara çäreleriň birnäçesi geçiriler. Olara taýýarlyk işleri barada Hökümetiň 4-nji martda geçirilen sanly ulgam arkaly mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredowyň hasabatynda aýdyldy.

Hususan-da, şu ýylda ýurdumyzda geçiriljek möhüm halkara çärelere taýýarlygyň dowam edýändigi habar berildi. Şol çäreleriň hatarynda:

  • Hazarýaka ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň VI sammiti,
  • Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň birinji parlamentara forumy,
  • BMG-niň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän döwletleriň ulag ministrleriniň maslahaty bar.

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutany täze saýlanan Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda meýilleşdirilýän halkara çäreleriň sanawyny düzmegi hem-de ony seretmek üçin hödürlemegi tabşyrdy.