Toyota Ýaponiýadaky ähli zawodlarynda önümçiligi gaýtadan dikeltdi

Toyota Ýaponiýadaky ähli zawodlarynda önümçiligi gaýtadan dikeltdi

Iň uly ýapon awtokonserni Toyota Motor Ýaponiýadaky ähli zawodlarynyň işini togtamadan soň gaýtadan dikeltdi. Bu barada kompaniýanyň habarynda aýdylýar diýip, TASS belleýär.

“Biz müşderilerimize, üpjün edijilerimize we beýleki gyzyklanýan taraplara zawodlaryň işiniň duýdansyz togtadylmagy sebäpli ýetirilen oňaýsyzlyklar üçin ötünç soraýarys. Biz awtomobilleri müşderilerimize mümkin boldugyndan çalt eltip bermek üçin elimizden gelenini ederis” – diýlip, konserniň beýannamasynda aýdylýar.

28-nji fewralda Toyota Ýaponiýadaky ähli 14 zawodynyň we 28 önümçilik liniýasynyň işiniň 1-nji martdan togtadyljakdygyny mälim etdi. Resmi sebäp hökmünde ýerli üpjün edijileriň ulgam işindäki näsazlyklar bellenildi. Şol bir wagtyň özünde, Ýaponiýanyň NHK teleýaýlymynyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, şeýle çözgüt kompaniýanyň iň uly hyzmatdaşlaryna we üpjün edijilerine kiber hüjümler bilen baglanyşykly bolmaly.