27-nji dekabrda Türkmenistanda boljak howanyň ýagdaýy

27-nji dekabrda Türkmenistanda boljak howanyň ýagdaýy

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 27-nji dekabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär. 

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1... -3° sowuk, gündizine +7... +9° maýyl bolar. Howanyň basyşy 742 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -4° sowukdan +1° çenli, gündizine +9... +14°, kenarýaka etraplarynda +2... +7° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +5... +7°, basyşy 757 mm, çyglylygy 65 — 85%.
Awazada: howa +4... +6°, basyşy 760 mm, çyglylygy 65 — 85%.
Balkanabat şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 764 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... -5° sowuk, gündizine +6... +11° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +7... +9°, basyşy 740 mm, çyglylygy 55 — 75%.
Tejen şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 751 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... -5° sowuk, gündizine +5... +10° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +7... +9°, basyşy 750 mm, çyglylygy 65 — 85%.
Baýramaly şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 751 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1... -6° sowuk, gündizine +3... +8° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +5... +7°, basyşy 754 mm, çyglylygy 65 — 85%.
Kerki şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 749 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýollaryň sürçek bolmagy mümkin. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -6... -11° sowuk, gündizine -2° sowukdan +3° çenli maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa -1... +1°, basyşy 763 mm, çyglylygy 65 — 85%.
Köneürgenç şäherinde: howa 0... -2°, basyşy 764 mm, çyglylygy 60 — 80%.