24-nji dekabr: Türkmenistanda garaşylýan howanyň ýagdaýy

24-nji dekabr: Türkmenistanda garaşylýan howanyň ýagdaýy

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 24-nji dekabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, irden ümürli bolmagy mümkin, günüň ahyrynda az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +3°, gündizine +5... +7° maýyl bolar. Howanyň basyşy 734 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gar gatyşykly ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +5... +10°, kenarýaka etraplarda 0... +5° maýyl bolar.
rkmenbaşy şäherindehowa +2... +4°, basyşy 758 mm, çyglylygy 70 — 90%.
Awazada: howa +3... +5°, basyşy 765 mm, çyglylygy 75 — 95%.
Balkanabat şäherinde: howa +5... +7°, basyşy 763 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, irden ümürli bolmagy mümkin, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +5... +10°, günorta-gündogar etraplarda +17° çenli maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 737 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Tejen şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 747 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine +12... +17° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 744 mm, çyglylygy 50 — 70%.
Baýramaly şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 743 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +6... +11°, günorta etraplarda +15° çenli maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 745 mm, çyglylygy 50 — 70%.
Kerki şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 740 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gar gatyşykly ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -3° sowukdan +2° çenli, gündizine -2° sowukdan +3° çenli maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +1... +3°, basyşy 760 mm, çyglylygy 70 — 90%.
Köneürgenç şäherinde: howa -1... +1°, basyşy 762 mm, çyglylygy 75 — 95%.