Vollebak markasy egin-eşik öndürmek üçin hapa howany ulanylyp başlandy

Vollebak markasy egin-eşik öndürmek üçin hapa howany ulanylyp başlandy

Vollebak markasy egin-eşik öndürmekde hapa howany ulanyp başlady. Bu barada Dezeen neşirine salgylanyp, ferra.ru habar berdi.

Çap edilen maglumatlara görä, kärhanada eşikler kömürturşy gazynyň zyňyndylaryna esaslanýan boýag bilen boýalyp başlandy. Kömürturşy gazynyň zyňyndylary suwotularynyň kömegi bilen suwda toplanyldy.

Kompaniýanyň işgärleriniň ilki bilen ýyly süýji suw howdanlarynda ýerleşýän spirulina suwotularyndan bolan biomassany termiki taýdan gaýtadan işleýändigi aýdylýar. Netijede, ýokary temperaturanyň täsiri bilen ösümlikler gara tozga öwrülýär. Mundan başga-da, bu reňk suwotularyň ýaşaýyş prosesine siňdirilen uglewod bilen baglanyşyklydyr. Ondan soň emele gelen poroşok suw esasly akril baglaýjy bilen garylýar we organiki materiallardan ýasalan köýnekçeleri boýap bolýan syýa alynýar diýip, çeşme belleýär.