8-nji dekabrda Türkmenistanda boljak howanyň ýagdaýy

8-nji dekabrda Türkmenistanda boljak howanyň ýagdaýy

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 8-nji dekabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny dykgatyňyza ýetirýär.

Aş­ga­bat­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +4°, gündizine +12... +14° maýyl bolar. Howanyň basyşy 743 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre, kä ýerlerinde 15 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5... +10°, gündizine +16... +21°, kenarýaka etraplarynda +11... +16° maýyl bolar.
Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de: howa +14... +16°, basyşy 760 mm, çyglylygy 45 — 65%.
Awa­za­da: howa +13... +15°, basyşy 767 mm, çyglylygy 50 — 70%.
Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de: howa +17... +19°, basyşy 768 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Ahal we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... +5°, gündizine +12... +17° maýyl bolar.
Änew şä­he­rin­de: howa +13... +15°, basyşy 744 mm, çyglylygy 65 — 85%.
Te­jen şä­he­rin­de: howa +15... +17°, basyşy 756 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Ma­ry we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 5 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +12... +17° maýyl bolar.
Ma­ry şä­he­rin­de: howa +14... +16°, basyşy 753 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­de: howa +15... +17°, basyşy 752 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Le­bap we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° sowukdan +3° çenli, gündizine +6... +11°, günorta etraplarynda +15° çenli maýyl bolar.
Türk­me­na­bat şä­he­rin­de: howa +9... +11°, basyşy 755 mm, çyglylygy 65 — 85%.
Ker­ki şä­he­rin­de: howa +13... +15°, basyşy 750 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -3° sowukdan +2° çenli, gündizine +6... +11° maýyl bolar.
Da­şo­guz şä­he­rin­de: howa +8... +10°, basyşy 764 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Kö­ne­ür­genç şä­he­rin­de: howa +6... +8°, basyşy 766 mm, çyglylygy 65 — 85%.