Türkmen biržasy: 30 million dollardan gowrak 37 geleşik baglaşyldy

Türkmen biržasy: 30 million dollardan gowrak 37 geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jemi bahasy ABŞ-nyň 30 million 134 müň dollaryndan gowrak bolan geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Maltanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini we suwuklandyrylan gazy satyn aldylar. “Türkmengaz” döwlet konsernine degişli kärhanalarda öndürilen tehniki kükürt we suwuklandyrylan gaz Türkiýäniň, BAE-niň we Owganystanyň işewürleriniň geleşikleriniň esasyny düzdi.

Bulardan başga-da, Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt puluna el halylaryny satyn aldylar. Birleşen Arap Emirlikleriniň we Owganystanyň telekeçileri el halylaryny we ýüpek çig malyny satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy 13 million 82 müň manatdan hem geçdi.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 9 million 315 müň manatdan gowrak bolan “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde öndürilen kondisiýasyz polietileni, el halylaryny, PET-gaplaýjy lentalaryny satyn aldylar.