Nemes alymlary ýertudana tagamly kömelek ösdürip ýetişdirdiler

Nemes alymlary ýertudana tagamly kömelek ösdürip ýetişdirdiler

Germaniýaly biohimikler tagamy we ysy ýertudanaňka meňzeş iýip bolýan kömelek ösdürip ýetişdirdiler. Bu barada Journal of Agricultural and Food Chemistry žurnalyna salgylanyp, nauka.tass.ru habar berdi.

Alymlar munuň üçin kömelegi smorodina şiresini öndürmekden galan galyndylarda ösdürdiler. Bu iş barada beýan edilýän makala ýokarda ady agzalan žurnalda çap edildi.

Bu kömelekler ösümlik biomassasyny dargadyp, içindäki üýtgäp durýan molekulalary siňdirip biler. Şeýle usul bilen biohimiýa kärhanalarynda malina, badam ýaly miwelere mahsus ys beriji wanilini we başga-da şoňa meňzeş köp maddalar öndürilýär.

Gisen uniwersitetiniň professory Holger Sornyň ýolbaşçylygyndaky biohimikler Hytaýyň adaty lukmançylygynda giňden ulanylýan Wolfiporia cocos görnüşli agaç kömelegini ýertudananyň ysyny emele getirýän molekulalary öndürmek üçin ulanyp boljakdygyny anykladylar. Alnan kömelekleriň tagamyna we ysyna baha bermek üçin alymlar dürli iýmitleriň ysyna hünär taýdan düşünýän on hünärmeni çagyrdylar. Olar kömelegiň ysynyň hakykatdanam ýertudana meňzeýändigini tassykladylar.