R.Meredow we Eýranyň nebit ministri energetika hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

R.Meredow we Eýranyň nebit ministri energetika hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

26-njy oktýabrda EYR-na saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owji bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada mfa.gov.tm saýtynda habar berilýär.

Işjeň gepleşikleriň barşynda taraplar Türkmenistanyň hem-de Eýranyň energetika ulgamynda ägirt uly mümkinçilikleriniň bardygyny nygtamak bilen, taraplaryň bu ugurdaky ähmiýetli başlangyçlarynyň sebit hem-de halkara düzümleriň çäklerinde yzygiderli goldanylýandygyna kanagatlanma bildirdiler.

Şeýle-de gepleşikleriň dowamynda ýurtlaryň energetika ulgamyndaky özara hereketleriniň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.