Gidrometeorologiýa gullugynyň 23-nji sentýabrdaky howa barada berýän maglumaty

Gidrometeorologiýa gullugynyň 23-nji sentýabrdaky howa barada berýän maglumaty

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 23-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Aşgabatda: açyk howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +21°, gündizine +34... +36° maýyl bolar. Howanyň basyşy 729 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, kä ýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +24°, gündizine +30... +35°, kenarýaka etraplarynda +25... +30° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +28... +30°, basyşy 745 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Awazada: howa +27... +29°, basyşy 753 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Balkanabat şäherinde: howa +33... +35°, basyşy 754 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, kä ýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16... +21° maýyl, gündizine +32... +37° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 731 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Tejen şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 742 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Mary welaýatynda: açyk howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +14... +19°, gündizine +31... +36° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 739 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Baýramaly şäherinde: howa +33... +35°, basyşy 738 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Lebap welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +12... +17°, gündizine +30... +35° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +31... +33°, basyşy 741 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Kerki şäherinde: howa +32... +34°, basyşy 736 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +11... +16°, gündizine +23... +28° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +26... +28°, basyşy 751 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Köneürgenç şäherinde: howa +24... +26°, basyşy 753 mm, çyglylygy 20 — 40%.