Berdimuhamedow we Rahmon Türkmenistanyň portlaryndan ýük daşamaklygy maslahatlaşdylar

Berdimuhamedow we Rahmon Türkmenistanyň portlaryndan ýük daşamaklygy maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Täjigistanyň Lideri Emomali Rahmon bilen duşuşdy diýip, tj.sputniknews.ru habar berýär.

Duşenbedäki Milletler köşgünde geçirilen duşuşykda Prezidentler senagat, oba hojalygy, ulag we ýük daşamalar ulgamynda özara gatnaşyklary ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşdylar.
Hususan-da, Täjigistana ýükleri daşamak üçin Türkmenistanyň deňiz portlaryny ulanmagyň mümkinçiliklerine garaldy.

Taraplar şeýle hem medeni-ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň zerurlygyny nygtadylar.
Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň we Täjigistanyň özara gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we geljegi, şeýle hem sebit howpsuzlygynyň meseleleri maslahatlaşyldy.
Goňşy Owganystandadaky harby-syýasy ýagdaý babatda hem aýratyn durlup geçildi.
Ýatlap geçsek, Gurbanguly Berdimuhamedow Duşenbä Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin bardy.