Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistana iş sapary bilen bardy

Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistana iş sapary bilen bardy

17-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasyna iş sapary bilen bardy. Duşenbäniň Halkara howa menzilinde Gurbanguly Berdimuhamedowy Täjigistanyň premýer-ministri Kohir Rasulzoda we beýleki resmi adamlar garşy aldylar diýip, tj.sputniknews.ru habar berýär.

Öň habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşar. Şeýle hem saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary ýurtlaryň döwlet Baştutanlary bilen ikitaraplaýyn duşuşyklarynyň geçirilmegi meýilleşdirilýär. 

Belläp geçsek, Täjigistanyň paýtagtyna şeýle hem ŞHG-niň we THŞG-niň sammitlerine gatnaşmak üçin Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň Baştutanlary, Ermenistanyň we Pakistanyň premýer-ministrleri, şeýle hem beýleki döwletleriň Liderleri we DIM-niň ýolbaşçylary geldiler.