«Türkmenistan» awiakompaniýasy uçuşlaryň täze tertibini we rejesini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy uçuşlaryň täze tertibini we rejesini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda 1-nji sentýabrdan içerki howa gatnawlarynyň ugurlaryny we rejesini neşir etdi.

Awiakompaniýa uçuşlaryň wagtynyň üýtgäp biljekdigini habar berýär.

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat - Daşoguz        T5-101     her gün        06-00         06-50
Aşgabat - Türkmenabat        T5-171     her gün        06-10         07-00
Aşgabat - Mary        Т5-127     her gün        06-20         07-00
Aşgabat - Türkmenbaşy        T5-241     her gün        06-30         07-30
         
Daşoguz - Aşgabat        T5-102     her gün        07-50         08-40
Türkmenabat - Aşgabat        T5-172     her gün        08-00         08-50
Mary - Aşgabat        Т5-128     her gün        08-00         08-40
Türkmenbaşy - Aşgabat        T5-242     her gün        08-40         09-40
         
Daşoguz - Aşgabat        T5-102     her gün        07-50         08-40
Aşgabat - Daşoguz        T5-101     her gün        06-00         06-50
         
Türkmenabat - Aşgabat        T5-172     her gün       08-00         08-50
Aşgabat - Türkmenabat        T5-171     her gün       06-10         07-00
         
Mary - Aşgabat        T5-128     her gün       08-00         08-40
Aşgabat - Mary        T5-127     her gün       19-30         20-40
         
Türkmenbaşy - Aşgabat        T5-242     her gün       08-40         09-40
Aşgabat - Türkmenbaşy        T5-241     her gün       06-30         07-30

 *gonýan wagty indiki gün.