Olimpiýa ýeňijisi Polina Gurýewa Prezidentiň adyndan sowgatlar gowşuryldy

Olimpiýa ýeňijisi Polina Gurýewa Prezidentiň adyndan sowgatlar gowşuryldy

Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Türkmenistanyň taryhynda ilkinji Olimpiýa medalyny gazanan agyr atletika boýunça ýurdumyzyň milli ýygyndysynyň wekili Polina Gurýewany sylaglamak dabarasy geçirildi. Bilşimiz ýaly, türkmenistanly türgen Tokio-2020-de 59 kilogram agrama çenli ýaryşda kümüş medalyň eýesi boldy.

Dabaranyň barşynda wise-premýer, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzyň Olimpiýa ýygyndysyna iberen Gutlag hatyny okady.

Soňra Polina Gurýewa Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan sylaglar gowşuryldy.

Tokio Olimpiýa oýunlarynyň kümüş medalynyň eýesi Polina Gurýewa 50  müň Amerikan dollary möçberinde pul baýragy hem-de Aşgabat şäherinden 3 otagly ýaşaýyş jaýynyň we gymmat bahaly Lexus LX 570 Sport Plus awtoulagyň açarlary gowşuryldy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Sport we bedenterbiýe institutynyň talyby Polina Gurýewa «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen ady dakyldy.

Tokio 2020-da agyr atletika boýunça zenanlaryň arasynda 59 kg agram derejesinde çykyş eden ildeşimiz Polina Gurýewa birbada götermekde 96, itekläp götermekde 121 kg, umumylykda-da 217 kg agram bilen kümüş medala mynasyp bolupdy.

TmCars.info watandaşymyzy bu üstünligi bilen ýene-de bir gezek gutlaýar.