Saç dökülmesine garşy plastyr oýlanyp tapyldy

Saç dökülmesine garşy plastyr oýlanyp tapyldy

Çženszýan uniwersitetiniň hytaýly barlagçylary saçy dökülýän adamlara kömek etmek üçin özboluşly plastyr döretdiler. Bu barada European Pharmaceutical Review-e salgylanyp, ferra.ru habar berdi. 

Barlagçylar ylmy işleriniň bir bölegi hökmünde deridäki oksidleýji prosesleri çäklendirip bilýän seriý himiki elementini saç follikulalaryna nädip eltip boljakdygyny öwrendiler. Netijede,
gialuron turşusyndan düzüminde seriýli mikroiňňeleri bolan ereýän plastyr ýasaldy.

Täze plastyr syçanlarda synag edilip görüldi. Barlagyň dowamynda syçanlaryň endamy syryldy we tüýleriniň täzeden ösüşine belli bir wagtyň dowamynda gözegçilik edildi. Plastyryň kömegi bilen gemrijileriň käbirinde tüýleriň ösmegi gazanyldy. Netijede, bu plastyryň saç düşmesine garşy göreşmekde hakykatdanam täsirlidigi ýüze çykdy.