Şu gün DÇ-2026-nyň saýlama ýaryşynyň çäklerinde Türkmenistan – Özbegistan duşuşygy geçiriler

  • 06.06.2024 15:19
  • 15782
Şu gün DÇ-2026-nyň saýlama ýaryşynyň çäklerinde Türkmenistan – Özbegistan duşuşygy geçiriler

Şu gün, 6-njy iýunda 2026-njy ýylda geçiriljek dünýä çempionatynyň saýlama böleginiň bäşinji tapgyrynyň çäklerinde Türkmenistanyň milli ýygyndysy Daşkentde Özbegistanyň milli ýygyndysy bilen duşuşar. Oýun Aşgabat wagty bilen sagat 19:30-da başlar.

Duşuşyk Daşkendiň «Bunýodkor» stadionynda geçer.
Türkmen futbolçylary ýaşyl eşikde, özbek ýygyndysy ak köýnekçede çykyş eder.
Bu duşuşygyň Özbegistanyň «SPORT TV» teleýaýlymynda hem-de Özbegistanyň Futbol assosiasiýasynyň UZBEKISTAN FA Youtube-kanalynda görkezilmegine garaşylýar.

Belläp geçsek, Türkmenistanyň milli ýygyndysy dört tapgyrdan soň bir utuk bilen E toparçanyň ýaryş jedwelinde üçünji orny eýeleýär.
Özbegistanyň milli ýygyndysy häzirki saýlama ýaryşynda dört oýna gatnaşyp, üç ýeňiş gazandy we bir gezek deňme-deň oýnady. Häzir Özbegistanyň hasabynda on utuk bar, şonuň netijesinde topar saýlama ýaryşynyň indiki tapgyryna çykmagyny üpjün etdi.


düýn 13:49
5564

Ýewro-2024: Italiýa soňky sekuntlarda Horwatiýa bilen deňleşip, pleý-off-a çykdy

Leýpsigde Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň Italiýa bilen Horwatiýanyň arasynda üçünji tapgyr oýny geçirildi. Duşuşyk diýseň täsirli boldy we deňme-deň – 1:1 hasabynda tamamlandy. Oýnuň birinji ýarymynda italiýalylar...

24.06.2024 10:50
9342

Ýewro-2024: Şweýsariýa pleý-off-da, Wengriýa iň giçki goly geçirdi, Noýer rekordy täzeledi

Germaniýanyň milli ýygyndysy Şweýsariýa bilen 1:1 hasapda oýnap, Ýewro-2024-üň  A toparynda birinji orundan pleý-off tapgyryna çykdy. Duşuşyk Maýn boýundaky Frankfurtda geçirildi. 28-nji minutda şweýsariýalylar...

23.06.2024 15:34
7443

Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň "Turan" klubunyň baş tälimçisi boldy

22-nji iýunda Gurban Berdiýew resmi taýdan Azerbaýjanyň «Turan» futbol klubunyň baş tälimçisi boldy. Taraplaryň degişli ylalaşyga gol çekendiklerini klubuň sport direktory Samed Nasibow habar berdi. Berdiýew bilen...

23.06.2024 12:06
9422

Ýewro-2024: Gruziýanyň ilkinji utugy, Portugaliýa pleý-off-da, Belgiýa Rumyniýany utdy

Germaniýada futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň E we F toparlarynyň arasynda ikinji tapgyr duşuşyklar geçirildi. Gruziýanyň milli ýygyndysy Çehiýa bilen 1:1 deňme-deň oýnady. Gamburgda geçen oýun ahyryna çenli...