OpenAI-iň esaslandyryjysy “Peşgeş kasamyna” gol çekdi: ol baýlygynyň köp bölegini haýyr-sahawata berer

  • 02.06.2024 23:41
  • 5598
OpenAI-iň esaslandyryjysy “Peşgeş kasamyna” gol çekdi: ol baýlygynyň köp bölegini haýyr-sahawata berer

Emeli aň pudagynda OpenAI täjirçilik däl barlag kompaniýasynyň egindeş esaslandyryjysy we baş müdiri Sem Altman “Peşgeş kasamyna” gol çekdi. Bu onuň ömrüniň dowamynda ýa-da ölenden soň baýlygynyň ep-esli bölegini haýyr-sahawata bermäge borçlanýandygyny aňladýar diýip, Finam portaly ýazýar.

Şeýlelikde, Altman bu borçnama gol çeken Bill Geýts, Uorren Baffet, Mark Sukerberg, Ilon Mask we Dewid Rokfeller ýaly beýleki birnäçe milliarderiň hataryna goşuldy.
Bloomberg agentliginiň hasaby boýunça, Altmanyň baýlygy 2 mlrd dollardan geçýär we ol, esasan, onuň OpenAI-däki paýy bilen däl-de, beýleki tehnologiýa kompaniýalaryna maýa goýumlary bilen baglanyşyklydyr.
“Peşgeş kasamy” 2010-njy ýylda Geýts we Baffet tarapyndan öňe sürlen başlangyç bolup, dünýäniň iň baý adamlaryny öz baýlyklarynyň ep-esli bölegini haýyr-sahawat işlerine bagyş etmäge çagyrýar.


12.06.2024 15:06
8787

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

04.06.2024 13:45
8798

Samsung Galaxy S24 Ultra iň köp satylan emeli aň smartfony boldy

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde emeli aň funksiýalary bolan smartfonlaryň arasynda öňdebaryjy orny Samsung eýeledi. Bu barada Counterpoint Research analitik firmasy täze hasabatynda habar berdi. Sarp edijileriň...

04.06.2024 13:33
3441

Neýroulgamlar tarapyndan döredilen seriallary hödürleýän striming hyzmaty peýda boldy

Amerikan studiýasy Fable emeli aň tarapyndan döredilen seriallary hödürleýän Showrunner striming hyzmatyny işe girizdi. Bu barada The Hollywood Reporter habar berýär. Platforma diňe bir taýýar taslamalara tomaşa...

01.06.2024 10:17
3305

Sony filmlerini döretmek işinde emeli aňdan peýdalanar

Sony Pictures Entertainment kompaniýasynyň başlygy Toni Winçiguerra studiýanyň emeli aňyň kömegi bilen täze filmleri döretjekdigini aýtdy. Bu, aýratynam, çykdajylary azaltmak bilen baglanyşyklydyr diýip, film.ru habar...