“Şençžou-18” kosmos gämisiniň ekipažy açyk kosmosda 8,5 sagat bolup rekord goýdy

  • 02.06.2024 02:02
  • 8262
“Şençžou-18” kosmos gämisiniň ekipažy açyk kosmosda 8,5 sagat bolup rekord goýdy

Astronawtlar Ýe Guanfu we Li Guansu 8,5 sagat dowam eden açyk kosmosa çykyşy amala aşyrdylar. Bu hem Hytaý üçin rekord görkeziji boldy diýip, IXBT habar berýär.

28-nji maýda açyk kosmosa çykyş 2024-nji ýylyň aprel aýynda badalga alan “Şençžou-18” missiýasynyň bir bölegi boldy. Missiýanyň maksady ylmy tejribeleri geçirmekden we täze tehnologiýalary synap görmekden ybarat.
Açyk kosmosa çykyş wagtynda Ýe we Li kosmos zibilinden gorag enjamyny gurnadylar hem-de “Týangun” kosmos stansiýasynyň daşky tarapynda ýerleşýän enjamlary we ulgamlary barladylar.
Kosmos zibili Hytaýyň kosmos programmasy üçin eýýäm uly meselä öwrüldi. Ýakynda “Týangun” stansiýasy döwük galyndylar sebäpli Gün batareýasyna zeper ýetenden soň az-kem toksuzlandyryldy.
Açyk kosmosa çykyş Li Guansu üçin birinji, Ýe Guanfu üçin bolsa ikinji boldy. “Şençžou-18” ekipažynyň üçünji agzasy stansiýanyň içinde galyp, astronawtlaryň açyk kosmosdaky hereketlerine gözegçilik etdi.
Häzire çenli hytaýly kosmonawtlar açyk kosmosa eýýäm 16 çykyşy amala aşyrdylar. Kosmos gämisinden daşary çykan ilkinji hytaýly astronawt 2008-nji ýylda Çžaý Çžigan boldy.


şu gün 09:41
6528

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

düýn 18:29
3653

Huawei HarmonyOS hytaý bazarynda ilkinji gezek Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Huawei-iň HarmonyOS operasion ulgamy Hytaýyň bazaryndaky paýy boýunça Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi. Bu barada Gizmochina habar berýär. Counterpoint Research barlag kompaniýasynyň...

16.06.2024 11:46
19435

Boýy bir metr bolan daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýip ykrar edildi

ABŞ-nyň Aýowa ştatyndan Kewin atly daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýlip ykrar edildi. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitabynyň web sahypasynda habar berildi. Itiň penjelerinden gerşine çenli beýikligi 97...

16.06.2024 11:08
10702

Hytaýda bir pişik skeýtbordda gezmelemegiň tizligi boýunça dünýä rekordyny goýdy

Bao Szy lakamly pişik haýwanlaryň arasynda skeýtbordda gezmelemegiň tizligi boýunça dünýä rekordyny goýdy, ol 12 sekuntda 10 metr aralygy geçdi. Rekord Bao Szynyň itlere tälim bermek bilen meşgullanýan hojaýyny...