Kino, jadygöýlik we konsert: Aşgabadyň kinoteatrlary tomaşaçylara garaşýar

 • 29.05.2024 14:45
 • 6570
Kino, jadygöýlik we konsert: Aşgabadyň kinoteatrlary tomaşaçylara garaşýar

“Türkmenistan” kinokonsert merkezi gyzykly sýužeti bolan hindi trillerini, gözbagçylaryň şouwyny we Jahan bagşynyň konsertini öz içine alýan köpdürli repertuary taýýarlaýar.

31-nji maýda sagat 19:00-da Netflix-iň baş keşbi Ajaý Dewganyň ýerine ýetirmeginde “Şeýtan” (Шайтан, 2024) hindi filminiň görkezilişi bolar.
2-nji iýunda sagat 19:00-da “Maýmynlaryň planetasy: Täze patyşalyk” (Планета обезьян: Новое царство, 2024) ylmy-fantastiki filmi görkeziler. Şol gün, 17:00-da Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanyp, gözbagçylaryň şouwy geçiriler.
8-nji iýunda 19:00-da kinokonsert merkeziniň sahnasynda meşhur aýdymçy – Jahan bagşy çykyş eder.

“Aşgabat” kinoteatry hem tomaşaçylar üçin gyzykly programma taýýarlaýar.
29-njy maý (çarşenbe güni)

 • ·15:00 – “Eje” (Мать, 2023)
 • ·17:00 – “Islendik ýol bilen Dubaýa” (Дубай любой ценой, 2023)
 • ·19:00 – “Aramyzda wagt bar” (Время между нами, 2022)

30-njy maý (penşenbe güni)

 • ·15:00 – “Samaritan” (Самаритянин, 2022)
 • ·17:00 – “Wonka” (Вонка, 2023)
 • ·19:00 – “Akwamen we ýitirilen şalyk” (Аквамен и потерянное царство, 2023)

31-nji maý (anna güni)

 • ·15:00 – “Artur, sen patyşa” (Артур, ты король, 2024)
 • ·19:00 – “Ajaýyp oýun” (Прекрасная игра, 2024)

1-nji iýun (şenbe güni)

 • ·11:00 – “Üç pälwan we Ýeriň göbegi” multfilmi (Три богатыря и Пуп Земли, 2023)
 • ·13:00 – “Trollar. Bölüm 3” multfilmi (Тролли. Часть 3, 2023)
 • ·15:00 – “Çeburaşka” (2023)
 • ·17:00 – “Adamzat garaňkylygy” (2024)
 • ·19:00 – “Atlas” (2024)

2-nji iýun (ýekşenbe güni)

 • ·11:00 – “Uly kiçijik başdan geçirme” multfilmi (Большое маленькое приключение, 2023)
 • ·13:00 – “Adalatlylyk ligasy: çäksiz ýerlerdäki çökgünlik” (Лига справедливости: Кризис на бесконечных землях, 2024)
 • ·15:00 – “Kaskadýorçylar” (Каскадёры, 2024)
 • ·17:00 – “Kalaharide diri galmak” (Выжить в Калахари, 2024)
 • ·19:00 – “Maýmynlaryň planetasy: Täze patyşalyk” (Планета обезьян: Новое царство, 2024)

şu gün 16:30
2573

Disney filminde Moananyň keşbini 17 ýaşly awstraliýaly Ketrin Laga’aýa janlandyrar

17 ýaşly awstraliýaly aktrisa Ketrin Laga’aýa 2016-njy ýylyň “Moana” multfilmine esaslanýan Disney-iň adybir filminde Moananyň keşbini aldy. Bu barada Variety habar berýär. Asly samoaly aktrisa ýaş gahrymanyň,...

şu gün 12:33
1493

Paddington Peruwa ugraýar: “Paddingtonyň başdangeçirmeleri 3” filminiň treýleri çykdy

Internet torunda “Paddington Peruwda” filminiň treýleri çykdy. Gürleýän aýyjyk baradaky filmiň üçünji bölümi 8-nji noýabrda prokata çykar. Anons edilen maşgala komediýasynda aýyjyk Paddington Amazoniýada garry...

şu gün 11:25
1413

“Ýüzükleriň hökümdary: Rohirrimleriň söweşi” animesi çykarylýar

“Ýüzükleriň hökümdary” trilogiýasy bilen tanalýan täze zelandiýaly režissýor Piter Jekson “Ýüzükleriň hökümdary: Rohirrimleriň söweşi” (“Властелин колец: Война рохирримов”) anime-filminiň ýerine ýetiriji prodýuseri...

şu gün 10:45
6622

“Ýeke özi öýde” filmi düşürilen öý 5,25 million dollara satyldy

“Ýeke özi öýde” roždestwo komediýasy düşürilen öý 5,25 million dollara satyldy. Çikagonyň eteginde ýerleşýän öý satuwa çykarylandan soň bir hepde geçmänkä täze eýesini tapdy diýip, Realtor.com portaly habar berýär...