Serdar Berdimuhamedow Täjigistanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

  • 24.05.2024 19:50
  • 5734
Serdar Berdimuhamedow Täjigistanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

24-nji maýda Täjigistanyň Premýer-ministri Kohir Rasulzoda Aşgabada iş saparynyň çäginde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda Täjigistanyň Premýer ministri Türkmenistanyň Prezidentine Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonanyň mähirli salamyny ýetirdi.
Taraplar syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň köp sanly meseleleri boýunça pikir alyşdylar.
Taraplar söwda we ykdysady gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek we durnukly ösüşi saklamak babatda maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparynyň aýratyn orny nygtaldy.
Taraplar Täjigistanyň we Türkmenistanyň arasyndaky ynamyň ýokary derejesini we hyzmatdaşlygyň uly mümkinçiliklerini belläp, gyzyklanma döredýän ähli ugurlarda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegini goldadylar.


şu gün 11:53
2611

Türkmenistanyň we Polşanyň DIM-leri hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekdiler

Warşawada Türkmenistan bilen Polşanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow, polýak tarapyna Polşanyň...

18.06.2024 16:46
9602

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

18.06.2024 16:33
18943

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

18.06.2024 15:43
2894

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...