OpenAI-yň ykjam gurluşlardan girdejisi GPT-4o işe girizilenden soň güýçli ösüşi görkezdi

  • 22.05.2024 08:44
  • 2214
OpenAI-yň ykjam gurluşlardan girdejisi GPT-4o işe girizilenden soň güýçli ösüşi görkezdi

OpenAI tarapyndan GPT-4o-nyň işe girizilmegi modeliň Internet torunda erkin elýeterlidigine garamazdan, kompaniýanyň ykjam gurluşlardan gelýän girdejisiniň taryhda iň uly ösüşine getirdi. GPT-4o teksti, sözleýşi we wideony işlemegi başarýar we hakyky wagtda ses bilen emosional reaksiýa berýär. Bu täzelik has köp ulanyjylary tölegli ChatGPT Plus ýazylyşygyna geçmäge iterýär diýip, 3dnews.ru ýazýar.

Çünki, kompaniýa GPT-4o generatiw modeliniň ulanyjylar üçin mugt boljakdygyny aýtsa-da, bu ChatGPT programmasyny ykjam gurluşlarda ulanyjylara degişli däldir. Çat-botyň soňky wersiýasyny ulanmak üçin ulanyjylar her aýda 19,99 dollara ChatGPT Plus ýazylyşygyny resmileşdirmeli bolýarlar.
Appfigures analitik kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, GPT-4o-nyň işe girizilen güni ChatGPT ykjam programmasyndan arassa girdeji 22% ýokarlanyp, soňky günler hem ösüşini dowam etdirdi. Işe girizilenden soňky gün programmadan gelen arassa girdeji 900 000 dollar boldy, bu bolsa ortaça günlük 491 000 dollar girdejiden iki esse diýen ýaly köpdür.
Geçen hepde, duşenbe gününden anna güni aralygynda, ChatGPT ykjam programmasy App Store-da we Google Play-da 4,2 mln dollar girdeji gazandy. Bu programmanyň häzire çenli görkezen iň uly girdeji ösüşidir. Girdejileriň ýokarlanmagy täze emeli aň tehnologiýasyna sarp edijileriň isleginiň artýandygyny görkezýär. Bilermenler bu tendensiýanyň mundan beýläk hem dowam etjekdigini, hatda güýçlenjekdigini çaklaýarlar.


16.06.2024 11:32
4251

Samsung Siriniň bäsdeşini gowulandyrmak üçin Apple-iň öňki inženerini hakyna tutdy

Samsung kompaniýasy özüniň Bixby ses kömekçisini kämilleşdirmegi meýilleşdirýär. Munuň üstünde işlemek üçin Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi Siri kömekçisini işläp taýýarlamaga gatnaşan, Apple-iň öňki işgäri...

23.04.2024 22:48
13899

Emeli aň nädip girdejini milliardlap artdyrmaga kömek edýär? Rus kompaniýasynyň mysalynda

Emeli aň (AI) esasly tehnologiýanyň ornaşdyrylmagy Russiýanyň X5 Group kompaniýasyna 2023-nji ýylda, takmynan, 5 milliard rubl gazanmaga mümkinçilik berdi. “Pýatýoroçka”, “Perekrýostok” we “Çižik” azyk önümleriniň...

11.04.2024 07:57
7376

Forbes: OpenAI-iň baş müdiri Sem Altman milliarder boldy

“Forbes” žurnalynyň hasaby boýunça, OpenAI kompaniýasynyň baş müdiri Sem Altman milliarder boldy. Ol reýtingde 2692-nji orny eýeledi. Bu barada gagadget.com habar berýär. Žurnalyň maglumatlaryna görä, Altmanyň...

01.04.2024 14:22
8651

Microsoft we OpenAI Stargate superkompýuterini döretmeklige 100 milliard dollar maýa goýýar

Microsoft we OpenAI kompaniýalary 100 milliard dollarlyk, emeli aňly Stargate superkompýuterini döretmek üçin tagallalaryny birleşdirýärler. Bu barada taslama ýakyn üç çeşmä salgylanýan The Information neşiri habar...