Dünýäde meşhurlyk gazanan «Sýogun» serialy 2-nji we 3-nji möwsüme çenli uzaldyldy

  • 19.05.2024 13:02
  • 7262
Dünýäde meşhurlyk gazanan «Sýogun» serialy 2-nji we 3-nji möwsüme çenli uzaldyldy

FX teleýaýlymy "Sýogun" taryhy serialynyň ikinji we üçünji möwsüme çenli uzaldylandygyny habar berdi. Täze epizodlaryň ssenariýeleriniň üstünde eýýäm şu tomusdan işlenilip başlanar diýip, Deadline ýazýar.

Taslamanyň esasy hereketlendirijileri bolup, öňküsi ýaly, Reýçel Kondo we Jastin Marks galar, lord Ýosi Toranaganyň baş keşbini ýene-de Hiroýuki Sanada janlandyrar.
Serialyň dowamynyň sýujet jikme-jiklikleri heniz aňladylmaýar. Serialyň dowamynda ssenariýeçiler Jeýms Klawelliň romanynyň originalynyň çäklerinden çykmaly bolarlar, çünki roman birinji möwsümde dolulygyna ekranlaşdyryldy.
"Sýogun" serialynyň ilkinji görkezilişi 2024-nji ýylyň 27-nji fewralynda Hulu platformasynda we FX teleýaýlymynda goýberildi. Serial soňky ýyllarda dünýäniň iň esasy şüweleňleriniň biri bolmagy başardy. Serialda iňlis kapitany Jon Blektornyň taryhy gürrüň berilýär. Ol taýpa-tire dawalarynyň gaýnap joşan wagtyna - XVII asyr Ýaponiýa düşýär.


şu gün 16:37
8997

Nýu-Ýorkda Empaýr-Steýt-Bildingiň depesinde äpet aždarha ýerleşdi

HBO Max "Tagtlaryň oýny" («Игры престолов») serialynyň spin-off-y bolan "Aždarhanyň öýi" («Дом Дракона») serialy üçin netijeli mahabat oýlap tapdy. Serialyň ikinji möwsüminiň çykmagy mynasybetli Nýu-Ýorkda Empaýr...

düýn 09:54
2284

Anside multfilmler festiwalynyň Gran-prisini “Ulitkanyň memuarlary” aldy

Awstraliýaly režissýor Adam Elliotyň “Ulitkanyň memuarlary” (Мемуары улитки) animasion filmi Anside geçirilen Halkara animasion filmler festiwalynda Gran-pri-ni aldy. Bu barada Variety habar berýär. Plastilin görnüşde...

17.06.2024 22:19
4868

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

17.06.2024 18:25
3943

Amerikan kinoakademiýasy hormatly “Oskar 2024-üň" ýeňijilerini yglan etdi

ABŞ-nyň Kinofilm sungaty we ylymlary akademiýasy 2024-nji ýylda hormatly “Oskar” baýragynyň eýelerini yglan etdi. Governors Awards sylaglamak dabarasy 17-nji noýabrda Los-Anjelesde geçiriler diýip, Indie Wire ýazýar...